Splenomegalia jako problem interdyscyplinarny

W porównaniu do danych epidemiologicznych dla innych krajów europejskich w Polsce istnieje zbyt niska rozpoznawalność niektórych chorób hematologicznych, a większość chorych zarówno na mielo- lub limfoproliferacje jest rozpoznawana zbyt późno, co ma istotny wpływ na rokowanie i skuteczność leczenia.

Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce – opracowanie algorytmu diagnostycznego dla lekarzy pierwszego kontaktu

Objawy szpiczaka plazmocytowego (plasma cell myeloma, PCM) są niespecyficzne i dlatego rozpoznanie jest opóźnione w porównaniu do innych chorób nowotworowych. Istotnie wpływa to na pogorszenie stanu zdrowia chorych. Opracowanie algorytmu diagnostycznego ułatwiającego wysunięcie podejrzenia PCM i skierowanie chorego do dalszej diagnostyki przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Splenomegalia – ścieżki diagnostyczne chorych w Polsce

Stowarzyszenie Hematologia Nowej Generacji we współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, specjalistów chorób zakaźnych, chirurgii naczyniowej i hepatologii pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie algorytmu diagnostycznego dla chorych ze splenomegalią w Polsce w praktyce lekarza POZ. 

Nie daj się zbyć – powiększona śledziona powinna zaniepokoić

Powiększona śledziona to zawsze objaw choroby. Nie daj sobie wmówić, że taka jest twoja uroda. Regularnie wykonywana morfologia i USG jamy brzusznej pozwoli trzymać rękę na pulsie, a w razie potrzeby – ustalić, w którym kierunku powinna iść pogłębiona diagnostyka, by nie marnować czasu.