O nas

W Polsce istnieje zbyt niska rozpoznawalność niektórych chorób hematologicznych, a większość chorych zarówno na mielo- lub limfoproliferacje jest rozpoznawana zbyt późno, co ma istotny wpływ na rokowanie i skuteczność leczenia. Opóźnienia wynikają przede wszystkim z nieswoistych objawów na początku choroby oraz braku algorytmów diagnostycznych uwzględniających choroby rzadkie lub ultrarzadkie. Chory wielokrotnie jest konsultowany prze różnych specjalistów zanim ustalone zostanie rozpoznanie. Celem powstania strony jest przedstawianie aktualnie prowadzonych kampanii edukacyjnych w obszarze hematologii przeznaczonych dla lekarzy innych specjalizacji, w tym lekarzy rodzinnych oraz bezpośrednio dla chorych. Pierwszą kampanią edukacyjną była wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce w wyniku której opracowany został kalkulator diagnostyczny szpiczaka zwiększający szansę identyfikacji białka monoklonalnego prawie dziesięciokrotnie. Aktualnie prowadzona jest kampania określająca ścieżki diagnostyczne chorych ze splenomegalią. Diagnostyka tych chorych jest interdyscyplinarna, a jej ścieżka niejednokrotnie zależy od pierwszych decyzji diagnostycznych dokonywanych przez lekarza rodzinnego lub z inicjatywy chorego. Na tej stronie lekarze znajdą informacje o aktualnie prowadzonych kampaniach i projektach edukacyjnych, opracowane algorytmy diagnostyczne, a chorzy rzetelne informacje dotyczące chorób których diagnostyka zaczyna się od zmian konsultowanych przez hematologa takich jak: zaburzenia w morfologii krwi, powiększenie śledziony lub węzłów chłonnych lub zaburzenia krzepnięcia.