Wczesna diagnostyka podejrzenia szpiczaka plazmocytowego – kalkulator

Etap I: Wywiad + badania dodatkowe
Wywiad

Zaznacz występujące objawy. Jeśli objaw nie występuje lub nie wiadomo, czy wystąpił, nie zaznaczaj go.

Suma punktów:
Wywiad: 0 pkt
Badania dodatkowe
Hemoglobina
MCV
Stężenie kreatyniny w surowicy
Suma punktów:
Badania dodatkowe: 0 pkt
Interpretacja wyniku I etapu
Suma punktów:
Wywiad + Badania dodatkowe: 0 pkt
0-3,5 Brak podstaw do skierowania pacjenta do Etapu II
4-18 Etap II: Diagnostyka OB i CRP
Brak podstaw do skierowania pacjenta do Etapu II
Przejdź do etapu II: Diagnostyka OB i CRP
Etap II: Diagnostyka OB i CRP
mm
mg/l
CRP [mg/l]
< 3,1 < 3,1-10 < 10,1-40 > 40
OB po 1h [mm] < 10
10-40
40,1-100
> 100
  • Brak podstaw do skierowana
  • Skierowanie pacjenta na badanie po przeanalizowaniu pozostałych parametrów diagnostycznych etapu I
  • Skierowanie pacjenta na badanie

ⓘ Etap III jest niedostępny — wynik z etapu II nie wskazuje potrzeby dalszych badań.

Przejdź do Etapu III: Skierowanie pacjenta na badanie po przeanalizowaniu pozostałych parametrów diagnostycznych etapu I
Przejdź do Etapu III: Skierowanie pacjenta na badanie
Etap III: Diagnostyka białka monoklonalnego

Możliwości dalszej diagnostyki:

Elektroforeza + Immunofiksacja
lub
Elektroforeza + łańcuchy lekkie κ i λ w surowicy
lub
Elektroforeza + ocena białka Bence'a-Jonesa w moczu
Obecność białka monoklonalnego = podejrzenie szpiczaka plazmacytowego → skierowanie do poradni hematologicznej