Kalkulator morfologii

Drogi Pacjencie! Kalkulator hematologiczny został stworzony we współpracy ze specjalistami z dziedziny hematologii w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, aby pomóc Ci w interpretacji najistotniejszych parametrów badania morfologicznego.

Pamiętaj jednak, że jest to jedynie narzędzie pomocnicze, a szczegółowa ocena wyników badań i postawienie prawidłowej diagnozy może wymagać pomocy lekarza, który skoreluje Twoje wyniki ze zgłaszanymi objawami, badaniem fizykalnym oraz Twoją historią medyczną. Dlatego jeżeli w ocenianym badaniu morfologicznym wystąpią nieprawidłowości lub pomimo prawidłowych wyników badań odczuwasz niepokojące Cię objawy, powinieneś zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty celem dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia.

Poniższy kalkulator jest narzędziem przeznaczonym do interpretacji wyników dorosłych pacjentów – pamiętaj, że w przypadku dzieci obowiązują inne normy laboratoryjne. Pewne odrębności dotyczą również interpretacji wyników kobiet w ciąży.

Przy niewielkich odchyleniach w wynikach badań, zwróć uwagę na normy zaproponowane przez laboratorium, które wykonywało Twoje badanie – czasami normy laboratoryjne różnią się w obrębie różnych ośrodków ze względu na różnice w kalibracji sprzętów wykorzystywanych do analizy próbek krwi. Jeżeli normy wykorzystane w naszym Kalkulatorze nie do końca pokrywają się z tymi, wyznaczonymi przez laboratorium, Twoje wyniki powinny być interpretowane w odniesieniu do norm Twojego laboratorium*.

* Normy laboratoryjne wykorzystane w Kalkulatorze hematologicznym pochodzą z podręcznika Interna Szczeklika 2020/2021, wyd. Medycyna Praktyczna

Analiza wyników
badania morfologicznego krwi

1. Wybierz płeć:

2. Uzupełnij wyniki:

Badanie:
Wynik badania:
Norma:
Wizualizacja Twojego wyniku:

RBC

Wynik:

106/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 106/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

RBC (red blood cells)/erytrocyty/krwinki czerwone – ten parametr mówi nam o zawartości erytrocytów w 1 µl krwi

Hgb

Wynik:

g/dl

Norma:

 g/dl

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

Hemoglobina (Hgb, Hb) - mówi o 1liczbie gramów hemoglobiny znajdującej się w 1 litrze krwi obwodowej

HCT

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

Hematokryt (Hct) - mówi o tym, jaką objętość całej krwi stanowi objętość samych krwinek czerwonych

MCV

Wynik:

fl

Norma:

 fl

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

MCV (mean cell volume) - średnia objętość krwinki czerwonej

PLT

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

PLT/płytki krwi/trombocyty – ten parametr mówi o ilość płytek krwi w 1 µl krwi

WBC

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

WBC (white blood cells)/LEU (leukocyty) / białe krwinki - ten parametr mówi o ilość krwinek białych w 1 µl krwi.

NEU#

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

NEU/neutrofile/granulocyty obojetnochłonne – jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w liczbie bezwzględnej (#) mówi o ilości neutrofili w 1 µl krwi.

NEU%

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

NEU/neutrofile/granulocyty obojetnochłonne – jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w punktach procentowych (%) oznacza odsetkowy udział neutrofili w całej populacji leukocytów.

LYM#

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

LYM/limfocyty - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w liczbie bezwzględnej (#) mówi o ilości limfocytów w 1 µl krwi.

LYM%

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

LYM/limfocyty - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w punktach procentowych (%) oznacza odsetkowy udział limfocytów w całej populacji leukocytów.

MON#

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

MON/monocyty - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w liczbie bezwzględnej (#) mówi o ilości monocytów w 1 µl krwi.

MON%

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

MON/monocyty - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w punktach procentowych (%) oznacza odsetkowy udział monocytów w całej populacji leukocytów.

EOS#

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

EOS/eozynofile/granulocyty kwasochłonne - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w liczbie bezwzględnej (#) mówi o ilości eozynofili w 1 µl krwi.

EOS%

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

EOS/eozynofile/granulocyty kwasochłonne - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w punktach procentowych (%) oznacza odsetkowy udział eozynofili w całej populacji leukocytów.

BAS#

Wynik:

103/mm3

Inna jednostka?

Norma:

 103/mm3

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

BAS/bazofile/granulocyty zasadochłonne - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w liczbie bezwzględnej (#) mówi o ilości bazofili w 1 µl krwi.

BAS%

Wynik:

%

Norma:

 %

Niedobór
Norma
Zawyżona ilość

BAS/bazofile/granulocyty zasadochłonne - jeden z rodzajów białych krwinek. Wartość podana w punktach procentowych (%) oznacza odsetkowy udział bazofili w całej populacji leukocytów.

Twój wynik morfologii: